FBL Group s.r.o.

Bodyshopping

Máte myšlenku, chcete si vývoj řešit interně ale chybí Vám implementační team?

I v této oblasti jsme připraveni Vám pomoci. Nenabízíme vám jednotlivé pracovníky, ale nabízíme kompletní tým.

Tým lidí, kteří si vzájemně znají, dlouhodobě spolupracují a mají zkušenosti z vývoje menších i větších modulů naší aplikace. Pokud řešíte účetnictví, partnerskou evidenci, kontroly a schvalování obchodních případů, evidenci smluv a jejich změn, vymáhání nebo reporting, tak všechny tyhle oblasti máme zpracované a máme s nimi zkušenosti.

Náš tým tedy umí dodat analýzu nebo celé řešení a to včetně podpory při nasazení. Jsme připraveni případně dané řešení i nadále podporovat a co víc, budou ho podporovat stejní lidé, jako ti, kteří ho navrhli. Věříme totiž, že každý projekt potřebuje i provozní podporu a jsme připraveni ji případně poskytnout.

Vedle samotné aplikační vrstvy jsme připraveni dodat tým pro nasazení a podporu aplikací na Vaší infrastruktuře, můžeme dodat doporučení k zajištění kybernetické bezpečnosti a doporučení pro bezproblémové fungování.

  • – Projektový manažer
  • – Analytik / Tester
  • – Programátor
  • – IT Architekt / Konzultant
  • – IT Podpora

Naši kolegové pro svoji práci využívají následující technologie, které jsou schopni plně podporovat jak z pohledu infrastruktury tak z pohledu aplikační vrstvy:

Frameworky:
– NET Framework
– NET Core
– NET

Webové platformy:
– ASP.NET MVC
– ASP.NET

WebForms

Webové služby:
– REST
– Soap
– WCF

Databázové systémy:
– ORACLE
– MSSQL
– MySQL
– PostgreSQL

Další jazyky/technologie:
– JS
– JQuery
– CSS
– SignalR
– log4net
– swagger

Transportní formáty:
– XML
– JSON

Podpora automatického testování:
– NUnit
– MSTest
– Katalon Studio

Projektový manažer

Projektový manažer je člověk, který zastřešuje celou dodávku / řešení a to od jejích počátečního návrhu až po její úplné dokončení a předání zákazníkovi. Jeho primární činnosti je komunikace. Zajišťuje komunikaci mezi zadavatelem a teamem realizátorů. Tuto roli doporučujeme využít již od malých projektů. Zajistí Váš klid a garantuje dodání služeb / SW dle Vašeho očekávání.

Analytik / Tester

Analytik / IT Analytik stojí u každého řešení. Jeho úkolem je od zadavatele získat podklady a očekávání. Na základě těchto vstupů připraví popis řešení/analýzu kterou prezentuje zadavateli. Od schválení analýzy pak již především komunikuje s teamem programátorů kteří realizují/programují konkrétní dodávku. Tester se vždy hodí tam, kde na straně objednatele/zadavatele není dostatečně velký team. Úlohou testera je dodávku řádně otestovat podle vstupní analýzy od Analytika a zajistit opravy nalezených chyb.

IT Architekt / Programátor

IT Architekt
Pro větší řešení je IT Architekt/konzulant nezbytnou rolí. Vždy je cílem integrovat řešení do konkrétního prostředí zákazníka tak, aby dodávka splňovala IT očekávání a nenabourávala standardy dané společnosti. Výstupem IT Architekta je SW&HW popis dodávaného řešení a jeho integrace do prostředí společnosti. Popis komunikace jednotlivých prvků atp..

Programátor
Programátor je ten, který skládá písmenko zdrojového kódu k písmenku až vzniká úplné řešení dle přání zákazníka. K dispozici máme programátory pracující v technologii .NET a DB platformami MSSQL / ORACLE a mají zkušenosti jak s malými jednoúčelovými programy tak také i velkými ERP systémy.