NLB Factoring, a.s.

  • Faktoringová společnost, která vznikla v roce 1994 a v současnosti se řadí mezi pět nejvýznamnějších factoringových společností v ČR. Od roku 2001 patří do finanční skupiny nejvýznamnější slovinské banky – Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana.
  • Projekt: Přizpůsobení a implementace systému ArcEkIS IV. pro faktoring, realizace první webové aplikace jako nadstavby nad ArcEkIS (On-line faktoring).
  • Během roku 2003 proběhla v NLB Factoring implementace informačního systému ArcEkIS, který společnost využívá dodnes. Jednalo se o pilotní projekt faktoringové a účetní části systému a vytvoření webového rozhraní pro klienty společnosti. On-line faktoring využívá k operativnímu přístupu k informacím o svých případech většina zákazníků společnosti.
  • www.nlbfactoring.cz