Vlastní softwarová řešení
Klíčové slovo:     
   ArcEkIS -> ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ
 

 • ArcEkIS je otevřený, modulární informační systém, integrující na jedné datové základně účetnictví s dalšími specifickými moduly dle potřeb dané společnosti.

 • Systém je komplexní, zahrnuje v rámci serverových komponent jak funkcionalitu BackOffice, tak FrontOffice a datové zdroje pro DataWarehouse. Nadstavbovou část DataWarehouse je možné v případě zájmu zákazníka realizovat. Systém obsahuje i webové komponenty, které umožňují realizaci zákaznické webové aplikace pro práci přes Internet (např. internetové bankovnictví u družstevních záložen nebo práce obchodníků – dealerů v případě leasingu a úvěru).

 • Systém umožňuje vést účetnictví více firem a rovněž podporuje sestavování konsolidované účetní závěrky.

 • ArcEkIS komunikuje s produkty MS Office a obdobnými produkty jiných výrobců. Umožňuje uživatelům definovat či upravovat volitelné formáty výstupních dokladů, provádět analytické práce např. v Excelu či jinak využívat nástroje, které má k dispozici.

 • V rámci tiskových výstupů implementuje výstupy do formátu PDF, ve výstupních dokumentech je možné použít veškerých formátovacích prostředků definovaných ve standardu XML-FO (tabulky, seznamy, obrázky, …) a čárové kódy běžných typů. Systém je schopen generovat i další typy dokumentů, jako je například RTF, XLS a DOC.

 • ArcEkIS je flexibilní ve funkčnosti, grafickém vzhledu i použitých provozních prostředích a uživatelsky snadno konfigurovatelný. Pro verzi 5 je kladen důraz na terminálové řešení.

 • Systém je škálovatelný, u velmi rozsáhlých dat umožňuje sofistikované odkládání vypořádaných dat. Systém podporuje n-vrstvou architekturu a technologie vysoké dostupnosti.

 • Systém má minimalizované nároky na komunikační infrastrukturu. Připojení klientů lze uskutečnit TCP kanálem nebo HTTP kanálem. Systém obsahuje kompresi a šifrování přenosové vrstvy.

 • ArcEkIS má otevřené komunikační rozhraní na téměř libovolné formáty dat (EDI, XML, …) a spolupracuje i se standardními ERP aplikacemi, ověřena je spolupráce se SAP.

 • Systém umožňuje automatickou aktualizaci verzí. Jednoduše lze zajistit, aby i velké počty klientů současně používaly stejnou verzi. Systém umožňuje i současný běh více verzí.

 • Cestou k zabezpečení jakosti v projektech FBL Group je užívání ověřené vlastní metodiky k řízení projektů. Tato metodika vznikla ve spolupráci se společností BDO-IT při implementacích ve společnostech Santander Consumer Finance a Leasing České Spořitelny.

 • ArcEkIS získal certifikát soudního znalce pro použití v sázkové společnosti.

 • Účetní část je u zákazníků auditována renomovanými společnostmi, například Deloitte Audit s. r. o., BDO IT a.s..

© FBL Group s.r.o.